Vnímat, Myslet, Řídit, Kontrolovat, ...

Premiové poradenské služby

 • Poradenství v oblasti Inovační strategie v digitálních produktech a službách
 • Poradenství v oblasti rozvoje byznysu (Business development management)
 • Poradenství pro privátní a institucionární investory
 • Poradenství v ranných fázích programové a projektové přípravy
 • Expertiza v oblasti hodnocení požadavků na informační bezpečnost, bezpečnost IT
 • GDPR - Posouzení souladu v celém, nebo vybraném rozsahu, GAP analýza, návrh na odstranění nesouladu
 • Rozhodčí činnost mezi smluvními stranami
 • Výkon funkce pověřence ochrany osobních údajů jmenovaného statutárním orgánem
 • Deep Brain Think Tank

Profesionální služby

 • Vzdělávací a školící program
 • Implementace a provoz systému ochrany osobních údajů
 • Auditní dodávky a expertní subdodávky pro auditory
 • Řízení, hodnocení a analýza rizik
 • Penetrační testy a technické prověrky bezpečnosti
 • Průnik sociálního inženýra do organizace
 • Řízení rizik a smluvních vztahů v rámci vztahu správce a zpracovatel

Formy Dodávek

 • Smlouva o poskytování služeb
 • Smlouva o dílo
 • Projektové
 • Pevná cena pevný čas (FTFP)
 • Interim management